จัดหางานสงขลาเตรียมนำเข้าแรงงานอินโดฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่าง ในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางหน่วยงานภาครัฐ เตรียมแก้ไขโดยการนำแรงงานชาวอินโดนีเซีย เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา ปัตตานี และจังหวัดสตูล จำนวน 3,500 คน โดยแบ่งเป็นจังหวัดสงขลา 2,500 คน ปัตตานี 500 คน และสตูล จำนวน 500 คน ซึ่งในวันที่ 22 กรกฎาคม นี้ จะมีการประชุมร่วม ไทย - อินโดนีเซีย ระหว่าง กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านแรงงานและด้านความมั่นคง เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางที่จะนำเข้าแรงงานจากอินโดนีเซีย เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในนามรัฐบาลของ ทั้ง 2 ประเทศ และจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายกังวลใจ

โดยแรงงานชาวอินโดนีเซีย ที่จะนำเข้ามาเป็นแรงงานระดับล่างกึ่งฝีมือ และจะเข้ามาทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำเท่านั้น เพื่อทดแทนแรงงานคนไทยในกลุ่มนี้ที่ขาดแคลน และเป็นปัญหาต่อเนื่องของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม