บุรีรัมย์เผยมีคนตายด้วยไข้เลือดออกแล้ว1

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ออกเปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ มีผู้ป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก เข้ามารับการตรวจรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดแล้ว 510 นาย เสียชีวิต 1 ราย ที่ อำเภอพุทไธสง ส่วนมากจะอยู่ในระหว่างอายุ 10-14 ปี ส่วนอำเภอที่มีการระบาดมากที่สุด คือ อำเภอบ้านกรวด อำเภอละหารทราย อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอนาโพธิ์ และอำเภอชำนิ ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้สาธารณสุขทุกอำเภอ ร่วมกับ อสม. ที่มีอยู่ทั้งจังหวัดกว่า 27,000 คน ให้ออกรณรงค์หยอดทรายอะเบท ให้ความรู้วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก