กฟผ.เปิดนิทรรศการคุณภาพกฟผ.2553

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นประธานเปิดนิทรรศการ คุณภาพ กฟผ. ประจำปี 2553 ภายใต้แนวคิดพัฒนาสุขภาพอย่างธรรมาภิบาล เพื่อความสุขของคนไทย เพื่อเป็นแนวทางสร้างการยอมรับและไว้วางใจจากประชาชน ซึ่งภายในงานจะมีการจัดสัมมนานักบรรยายพิเศษ ในหัวข้อการนำเสนอผลงานคุณภาพ หรือ คิวซี การแสดงนิทรรศการคุณภาพงานความปลอดภัย 5 ส. ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. ที่ สำนักงานการ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้การจัดการดังกล่าว เป็นการมุ่งมั่นบริหารกิจการให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในระดับสากล ด้วยการพิจารณาองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในหลักสุจริตธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้