ทหารไทยขึ้นดอกเบี้ย2ขามีผลพรุ่งนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารทหารไทย ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ขา ทั้งเงินฝากและเงินกู้ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.เป็นต้นไป โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปรับขึ้นอีกร้อยละ 0.20 - 0.50 ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับลูกค้าชั้นดี หรือ เอ็มแอลอาร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.25 เป็นร้อยละ 6.375 สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.65 เป็นร้อยละ 0.85 เงินฝากประจำ 6 เดือน จากร้อยละ 0.65 เป็นร้อยละ 1 เงินฝากประจำ 12 เดือน จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 1 เงินฝากประจำ 24 เดือน จากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 1.75 และเงินฝากประจำ 36 เดือน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 2