ปณิธานปัดเชื่อมมอนเตฯหวังล่าทักษิณ

ปณิธานปัดเชื่อมมอนเตฯหวังล่าทักษิณ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธว่า กรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี มีเขตอาณาครอบคลุม สาธารณรัฐมอนเตเนโกร และให้เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฮังการี ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอนเตเนโกร อีกหนึ่ง ตำแหน่ง นั้น ไม่ได้เป็นการไล่ล่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แต่เป็นการใช้
วิธีกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเหล่านี้ เพราะในบางพื้นที่เจ้าหน้าที่ไทย ยังไม่สามารถ เข้าถึงได้ ซึ่งจะมีการเน้นด้านการค้าด้วย