การค้าภายในบุรีรัมย์เข้มตรวจร้านสังฆทาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ การค้าภายใน จ.บุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจร้านจำหน่ายสังฆทานและเครื่องสังฆภัณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาส ลักลอบน้ำสินค้าที่หมดอายุ เสื่อมคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน มาบรรจุใส่ชุดเครื่องสังฆภัณฑ์วางจำหน่าย หรือ ฉวยโอกาสขายแพงเกินความเป็นจริง เอาเปรียบประชาชน ผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งจากการออกตรวจ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ติดป้ายแสดงราคา และรายการสินค้าในชุดสังฆภัณฑ์ที่นำ
มาวางจำหน่าย จึงได้ทำการตักเตือน

นอกจากนี้ จะดำเนินการเอาผิดกับผู้ตระเวนซื้อเครื่องสังฆทาน และต้นเทียนตามวัดต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำไปถวายพระ นำกลับมาเวียนขายในราคาถูก เพราะสินค้าบางประเภท ที่บรรจุในชุดเครื่องสังฆภัณฑ์ อาจจะหมดอายุ หรือ เสื่อมคุณภาพได้