เขื่อนภูมิพลวิกฤติน้ำเหลือร้อยละ2.1

เขื่อนภูมิพลวิกฤติน้ำเหลือร้อยละ2.1
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เขื่อนภูมิพลวิกฤติ เหลือปริมาณน้ำที่ใช้งานได้เพียงร้อยละ 2.1 ขณะที่ยังต้องปล่อยน้ำ ให้เกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ขณะนี้เข้าหน้าฝน รวมทั้งมีลมมรสุม ส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกชุกขึ้น จากพายุโกนเซิน แต่ส่วนใหญ่ฝนจะตกนอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ทำให้ระดับน้ำในเขื่อนภูมิพลลดลงจนน่าเป็นห่วง นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษที่สนามบินตาก บินขึ้นทำฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.จนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็มีฝนตกเหนือเขื่อนน้อยมากเช่นกัน จากสถิติการทำฝนหลวงรวม 42 วัน มีฝนตก 28 วัน และมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลจำนวน 91 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะเดียวกันเขื่อนภูมิพล ต้องระบายน้ำเพื่อการอุปโภค และรักษาระบบนิเวศในลุ่มน้ำเจ้าพระยามากถึง 350 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันนี้เขื่อนภูมิพลเหลือน้ำที่ใช้การได้ 203 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เพียงแค่ 2.1% เมื่อวานนี้มีน้ำไหลเข้าแค่ 930,000 ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่แต่ละวันต้องระบายน้ำเพิ่มเป็น 7 - 10 ล้านลูกบาศก์เมตร จากที่เคยระบายลดลงเหลือเพียงแค่ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เนื่องจากเกษตรกรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทางเขื่อนจึงต้องระบายน้ำเพิ่ม
ขึ้น เพื่อช่วยบรรเทา