สื่อกาฬสินธุ์ร่วมพัฒนาการเสนอข่าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในโครงการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.กาฬสินธุ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นโดยมีสื่อสารมวลชนท้องถิ่นทุกแขนงร่วมกิจกรรม

ผู้ว่าฯ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เหตุทางการเมืองที่ผ่านมา ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญในเชิงสังคม ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันแก้ไขให้กลับคืนมาสงบสุขอีกครั้ง โดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกแขนงที่มีความสำคัญอย่างในการทำหน้าที่ ด้วยความเข้าใจโดยหลักการประชาสัมพันธ์ที่สร้างความปรองดองให้ประชาชนสนใจในการพัฒนาปากท้อง ความเป็นอยู่ที่พอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งบทบาทนับจากนี้สิ่งที่ต้องการให้สื่อทุกแขนงได้ร่วมกัน คือ การทำงานภายใต้
ยุทธศาสตร์เดียวกัน

โดยในปี 2554 จังหวัดจะได้นำนโยบายรัฐบาลเข้ามาปรับปรุงพัฒนาใน 3 ด้าน คือ การส่งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าโอทอป และภาคการท่องเที่ยว และเชื่อว่าแนวทางนี้จะทำให้สังคมมีความสงบสุขอย่างแน่นอน