พาณิชย์เผยไข่ไก่ราคาลด10-20สตางค์

พาณิชย์เผยไข่ไก่ราคาลด10-20สตางค์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง สถานการณ์ไข่ไก่ ภายหลังจากทาง กรมฯ ได้ออกประกาศ ราคาแนะนำไข่ไก่ ทั้งการจำหน่ายส่งและจำหน่ายปลีก รวมทั้งการแทรกแซงราคาไข่ไก่ ด้วยการ จำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้า ประกอบกับ สภาพอากาศที่เริ่มเย็นลง ส่งผลทำให้ขณะนี้มีปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้ราคาไข่ไก่ เริ่มอ่อนตัวลง ฟองละ 10 - 20 สตางค์ ในหลายพื้นที่ อาทิ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชัยนาท และอ่างทอง สำหรับมาตรการไข่ไก่ธงฟ้า ทางกรมได้ยืดระยะเวลา ในการจำหน่ายไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค. และจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ก็จะยุติการจำหน่ายปล่อยให้ราคาเป็นไป ตามกลไกตลาด

ทั้งนี้ ในส่วนของสินค้าเทมเพลต ซึ่งใช้ในการทำกระป๋องบรรจุอาหาร ทางกรมได้พิจารณาให้ ปรับราคา ขึ้นได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์กระป๋อง ที่ผลิตใส่อาหารเพื่อการส่งออกโดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 95 แต่ในส่วนของที่ใช้ผลิตเพื่อการจำหน่าย ในประเทศอีกร้อยละ 5 ยังขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตตรึงราคาไว้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ ยังไม่มีผู้ประกอบการ เสนอขอปรับขึ้นราคาสินค้ามายังกระทรวงพาณิชย์