พท.แถลงจุดยืน 7หยุด 7เร่ง ทวงคืน ปชต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้แถลงจุดยืน พรรคเพื่อไทย 7 หยุด 7 เร่ง มาตรการทวงคืนความยุติธรรมและความสุข ให้คนไทย โดยมาตรการ 7 หยุด คือ มาตรการที่ต้องการให้รัฐบาล หยุดดำเนินการทันที โดยหยุดการทำลายระบบประชาธิปไตยและการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้ง หยุดคุกคามผู้รักประชาธิปไตย ทั้งนี้ ต้องหยุดสร้างความแตกแยกและการกระทำแบบ 2 มาตรฐาน การทุจริตคอร์รัปชั่น และสุดท้ายหยุดการทำลายเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วย ด้าน มาตรการ 7 เร่ง คือ มาตรการที่เรียกร้องให้มีการเร่งดำเนินการ เพื่อส่งมอบความสุขและความยุติธรรมให้กับคนไทย โดยเร่งต่อสู้ให้ รัฐมีมาตรการที่ชัดเจนในการปกป้องคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน สร้างความเป็นธรรม ขจัด 2 มาตรฐาน และเร่งหาความจริงในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา รวมถึง เรียกร้องความยุติธรรม ให้กับผู้ที่บาดเจ็บด้วย อีกทั้ง ยังเร่งให้องค์กรสิทธิมนุษยชนสากล เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความจริง และเร่งให้มีความร่วมมือกับประชาชน ซึ่งสร้างความเท่าเทียมในการแบ่งปันโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ อีกด้วย