สหกรณ์นำเข้าไก่รายเดียวหลังครม.ไฟเขียว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า หลังจาก คณะรัฐมนตรีอนุญาตให้นำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่โดยเสรี ล่าสุด มีสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่จาก จ.ฉะเชิงเทรา ขอนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ จำนวน 3,000 ตัว ส่วนโควตา การนำเข้าพันธุ์แม่ไก่ ของ บริษัทเอกชน 9 ราย ยังไม่มีการขอนำเข้าเพิ่ม แต่ได้ปรับลดราคาลูกไก่จาก ตัวละ 30 บาท เหลือตัวละ 25-27 บาท โดยบริษัทเอกชน ระบุว่า จะนำเข้าพันธุ์ไก่พีเอส ให้เต็มตามจำนวนโควตาเดิม 400,000 ตัว ภายในเดือน ธ.ค. นี้ แต่ต้อง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการนำเข้าอย่างเคร่งครัด กรมปศุสัตว์จะตรวจสอบข้อมูล โดยเฉพาะไก่ที่นำเข้าต้องปลอดโรคสัตว์ และมีเอกสารยืนยันจากประเทศต้นทางว่าปลอดโรค

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ผลิตลูกไก่ให้เกษตรกรรายย่อย ที่ขาดแคลนลูกไก่ไปแล้ว 50,000 ตัว และจะทยอยส่งมอบให้อีก 40,000 ตัว ภายในสิ้นปีนี้