อบต.กมลาไสย หารือปัญหาน้ำเสีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปัญหาในทุนทำการยึดพื้นที่เขตคลองชลประทาน ในเขตตำบลกมลาไสย และทำการเลี้ยงประมงปลาดุก ด้วยหัวอาหาร แต่กลับลักลอบปล่อยน้ำเสียเข้าพื้นที่นาข้าว เป็นเหตุให้เกษตรกรบ้านสงยาง หมู่ที่ 3 กว่า 50 ครัวเรือน เดือดร้อนจาก
พิษของน้ำเสีย ร่างกายเกิดผดผืน และที่สำคัญข้าวไม่เจริญงอกงาม ซึ่งเกิดเป็นปัญหาสะสมนานถึง 3 ปี ล่าสุด ที่ศาลาการเปรียนวัดบ้านสงยาง ตำบลกมลาไสย นายสุคณาพันธ์ นาใจดี นายก อบต. พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มนายทุน ผู้เลี้ยงปลาจำนวน 30 ราย ได้ร่วมกันทำข้อตกลง เพื่อยุติปัญหาน้ำเสียในพื้นที่นาข้าว ซึ่งประมงอำเภอได้เตรียมที่ใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มผู้เลี้ยงปลา จึงทำให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลา รับปากที่จะทำการแก้ไขการเลี้ยง ด้วยการทำบ่อพักน้ำเสียก่อน ที่จะทำการปล่อยลงในดิน ซึ่งในส่วนความเสียหายเพื่อความปรองดองนั้น ทั้งผู้เลี้ยงปลาและเจ้าของที่นา จะได้ร่วมกันทำความสะอาดผืนนาให้กลับมาดีดังเดิม ที่จะงดการใช้สารเคมีทุกชนิดเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้สิ่งแวดล้อมกลับคืนมาในส่วนของ อบต. ก็จะได้ทำการประชาสัมพันธ์วิธีการเลี้ยงปลาอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันปัญหาด้านมลพิษไปอีกทางหนึ่งด้วย