ผู้เชี่ยวชาญพลังงานค้านลดดีเซล1-2 บาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กล่าวถึง กรณีที่ นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคขนส่ง โดยจะขอให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลดราคาน้ำมันดีเซลลง ลิตรละ 1 - 2 บาท โดย กระทรวงการคลัง จะชดเชยความเสียหายให้กับ ปตท.ว่า แนวคิดดังกล่าว ไม่น่าจะดำเนินการได้ หากไม่ใช่วิธีการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เพราะการลดเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่สามารถทำได้อีก เมื่อปัจจุบันจัดเก็บอยู่ในระดับต่ำที่ 65 สตางค์ต่อลิตร อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามดูว่า แนวทางช่วยเหลือดังกล่าวจะออกมาในทิศทางใด

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน เห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลดราคาน้ำมัน เพื่อช่วยเหลือภาคขนส่ง เพราะราคาน้ำมันในปัจจุบันถือว่า อยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งผู้ประกอบการยังมีทางเลือก สามารถหันไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น ที่มีราคาถูกกว่าน้ำมันแทนได้