กรมวังผู้ใหญ่ แนะเยาวชนยึดแนวพระราชดำริ

กรมวังผู้ใหญ่ แนะเยาวชนยึดแนวพระราชดำริ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรมวังผู้ใหญ่ สำนักพระราชวัง บรรยายพิเศษ "พระมหากษัตริย์กับเด็กและเยาวชน" ในระหว่างงานรวมพลังเยาวชนไทย พลังแห่งแผ่นดิน เทิดไท้องค์ภูมินทร์นวมินทร์มหาราชา ที่รัฐสภา ตอนหนึ่งว่า พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ยิ่งใหญ่ ทรงสละกำลังทั้งพระราชสติปัญญา และพระวรกาย โดยยึดหลักทศพิธราชธรรม ซึ่งก็คือธรรมของพระราชา คือ 1.ทาน พระองค์ทรงปฏิบัติในการให้ทานอย่างสม่ำเสมอ 2.ศีล พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการประพฤติดีงามทั้ง กาย วาจา และใจ 3.บริจาค พระองค์ได้ทรงปฏิบัติอยู่เสมอแก่เด็กและเยาวชน 4.ความซื่อตรง ทรงยึดถือปฏิบัติมาตลอด ทรงซื่อตรงทั้งต่อตัวเอง ประชาชนและบ้านเมือง 5.ความอ่อนโยน พระองค์ทรงมีแต่พระเมตตาแก่พสกนิกร 6.ความเพียร ดังที่มีพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก 7.ความไม่โกรธ ถึงแม้จะมีเรื่องที่ทำให้พระองค์ไม่สบายพระทัย ก็ไม่เคยแสดงความโกรธให้ปรากฏ 8.ความไม่เบียดเบียน 9.ความอดทน ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความอดทนขณะทรงงาน และ10.ความยุติธรรม ทรงให้ความยุติธรรมกับทุกคน


นายวัชรกิติ กล่าวว่า พระองค์ทรงเป็นห่วงเรื่องความทุกข์ยากของประชาชนตลอด เวลาจะไปไหนก็ไปรถตู้เพื่อให้ขบวนสั้น ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน นอกจากนี้ในเรื่องของความกตัญญู ในช่วงที่สมเด็จย่าทรงพำนักรักษาพระวรกายอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทุกวัน บางครั้งก็บรรทมที่นั่น รวมถึงช่วงสมเด็จพระพี่นางฯประชวร ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินทุกวันเช่นกัน บางครั้งก็นำงานไปทรงที่นั่น


นายวัชรกิติ กล่าวในช่วงท้ายของการบรรยายว่า สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเอาชนะคะคานกัน แล้วไปแอบอ้างพระองค์ท่าน ก็ขอฝากเยาวชนว่าอยากให้มองในภาพว่าเราต้องเทิดทูนพระองค์ท่านเหนือสิ่งอื่นใด อย่าพูดถึงพระองค์ท่านอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องเอาแนวพระราชดำริของพระองค์ไว้เหนือหัว อย่าไปเป็นเครื่องมือ เช่น การไปอ้างว่าคนนั้นรักมาก คนนี้รักน้อย


"ผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นคนไทย มีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทย ทุกคนมีความจงรักภักดีกับประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคน อยากขอร้องให้ประชาชนได้คิดแบบนั้น อยากให้แยกอออกมา วันนี้ทุกฝ่ายน่าจะหันหน้าเข้าหากัน และคุยกันได้ การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอยากให้ทุกคนมีความคิดทำอะไรต้องมีสติ หากทำอะไรขาดสติอาจทำอะไรผิดๆได้ เยาวชนก่อนทำอะไรต้องคิด เพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป" นายวัชรกิติ กล่าว