ธ.กรุงเทพเพิ่มดบ.เงินกู้และฝากประจำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำและเงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หลายราย ที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว ในช่วงก่อนหน้าโดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ทุกระยะเวลาสูงสุดที่ร้อยละ 0.5 ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.125 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.เป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.750 เป็นร้อยละ 0.875 เงินฝากประจำ 6 เดือน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 1 ฝากประจำ 12 เดือน จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 1.25 ฝากประจำ 24 เดือน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 1.75 ส่วนเงินฝากประจำ 36 เดือน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.125 โดยดอกเบี้ย สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา หรือ MLR เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6 อัตราดอกเบี้ย สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิก
เกินบัญชี หรือ MOR อยู่ที่ร้อยละ 6.25 อัตราดอกเบี้ย สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR อยู่ที่ร้อยละ 6.5