ผลักดันพัฒนาการเด็ก 0-6 ขวบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ จิตแพทย์ กล่าวในการบรรยายเรื่อง พัฒนาการเด็กเป็นวาระของชาติ ว่าปัญหาเด็กไทยในปัจจุบัน เกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อ-แม่ ตั้งแต่วัยแรกเกิดในทางที่ผิด จึงควรดูแลอย่างใกล้ชิดและพัฒนา เป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิดจน
ถึง 6 ขวบ

โดยมี 6 เรื่องสำคัญ ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ หรือแก้ไขสำหรับเด็กในวัยดังกล่าว คือ 1.รณรงค์การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง 2.เสริมไอโอดีนในเด็ก 3.ส่งเสริมให้ฟังดนตรี 4.พัฒนาการทางอารมณ์ 5.ส่งเสริมความผิดปกติในเด็ก และ 6.พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ เพื่อลดปัญหาเด็กมีเซ็กส์ก่อนวัยอันควร ติดเกม ติดยา และใช้ความ
รุนแรง

หลังจากบรรยายเสร็จ น.พ.ประเสริฐ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า จะพยายามผลักดันให้การพัฒนาการเด็กในวัยดังกล่าว เป็นวาระแห่งชาติ โดยเร็วต่อไป