ผู้ว่าฯเลยสอดรับแผนปรองดองรัฐบาล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวในงานเสวนารับฟังความคิดเห็นประชาชนของผู้นำชุมชนและประชาชนจังหวัดเลย เกี่ยวกับโครงการ "เลยโมเดล" ว่าโครงการดังกล่าว ถือว่า เป็นตัวแทนโครงการเดินหน้าตามแผนปรองดองของรัฐบาล ซึ่งแม้ว่า ในจังหวัดเลย จะยังคงมีความเคลื่อนไหวทางการเมือง อยู่ค่อนครึ่งจังหวัด แต่ก็เป็นการเคลื่อนไหวภายใต้กรอบกฎหมาย เคารพสิทธิ์ ของบุคคลอื่น ที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกัน โดยไม่ประสงค์ความรุนแรง เนื่องจากเป้าหมายของประชาชนจังหวัดเลยนั้น ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ คือความคิด
ที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

ด้าน นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กล่าวว่า เห็นด้วยกับรัฐบาลในการเดินหน้าแผนปรองดอง แต่ปัญหาที้เกิดขึ้นนั้น ต้องยอมรับ
ว่า มีการกระจายงบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น มายังพื้นที่ไม่ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขให้กับประชาชนจึงอยากฝากไปยัง นายกรัฐมนตรี ว่าหากงบประมาณเข้าไม่ถึงชุมชนท้องถิ่นก็ยากที่จะเกิดการปรองดองได้