โฆษกนปช.โผล่ร่วมงานจ.เลย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอัศจรรย์ บัววงศ์แสง ผู้ร่วมงานเสวนารับฟังความคิดเห็นประชาชน จ.เลย ประกาศตัวว่าเป็นโฆษก นปช. จ.เลย โดยชี้แจงว่า
การที่ตนเองประกาศตัวเอง เป็นคนเสื้อแดงทั้งตัวและหัวใจ เพราะอัดอั้นตันใจในหลายๆ รัฐบาล ที่ประชาชน จ.เลย ไม่ได้รับความ
สำคัญ ทั้งนี้ อยากให้รัฐบาลมองเห็นว่า ความต้องการของประชาชน จ.เลย นั้น ต้องการให้ทุกรัฐบาล ทุกภาคส่วนหันมาสนใจว่า จ.เลย ต้องการอะไร ขณะที่รัฐบาลประกันรายได้พืชผลทางการเกษตรนั้น ก็อยากจะให้ออกมาถูกช่วงถูกเวลา และสิ่งที่กลุ่มคนราก
หญ้าในจังหวัด ต้องการมากที่สุด คือ อาชีพ และความเป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า เห็นด้วยตามแผนปรองดองของ นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ว่า เป็นสิ่งทีดี ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง แต่ต้องมีการช่วยเหลือจากรัฐบาลโดย
เร็วที่สุด