พรทิวาชี้รัสเซียพร้อมชำระหนี้ค่าข้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง ภายหลังการหารือร่วมกับ รมช.การคลัง สหพันธรัฐรัสเซีย ว่า ทางรัสเซีย ยินดีที่จะชำระหนี้ค้างเก่า ค่าข้าวไทยจำนวนกว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ และพร้อมที่จะมีการเจรจา ผ่อนผันชำระหนี้จำนวนดังกล่าวกับผู้แทนไทยระหว่างการเดินทางเยือน วันที่ 9-11ส.ค. นี้ โดยจะมีการเจรจา หารือในระดับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศ เน้นย้ำ
ขั้นตอนการผ่อนชำระหนี้ค้างเก่า ซึ่งคาดว่าจะมีการ แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ตามโครงการบราเตอร์เทรด แต่ยังไม่ได้กำหนด
กรอบการแลกเปลี่ยนสินค้า ว่าจะเป็นสินค้าชนิดใดแต่ไทยเห็นว่ารัสเซีย เป็นผู้ผลิตสินค้าปุ๋ยเคมีรายใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าประเทศไทย จะแลกสินค้าปุ๋ยเคมี จากรัสเซีย เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาต่ำ นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้ นำคณะผู้แทนการค้าภาคเอกชน เข้าร่วมการเจรจากับคณะนักธุรกิจผู้นำเข้าสินค้าไทย ในตลาดรัสเซียโดยตรง ซึ่งยอมรับว่า ตลาดรัสเซีย เป็นตลาดขนาดใหญ่ มีกำลังซื้อสูง โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งออก สินค้าไปยังรัสเซียแล้ว 241 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้มูลค่าการค้าโดยรวมของ 2 ประเทศ เพิ่มขึ้น โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้ากลุ่มอาหาร และอัญมณี