ผู้ว่าฯกทม.แต่งตั้งปลัดคนใหม่แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ลงนามในหนังสือแต่งตั้ง นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ รองปลัด กทม. ให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง ปลัด กทม. แทน นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ อดีตปลัด กทม. ซึ่งขอโอนย้ายไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการที่สำนักนายกฯ แล้ว โดยคำสั่งดังกล่าว ถูกส่งไปยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) ในการลงนามรับทราบตามขั้นตอน และในฐานะที่กำกับดูแลกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. เห็นชอบ ในวันที่ 20 ก.ค.นี้

อย่างไรก็ตามแม้ว่า กฎหมายจะรองรับให้ ปลัด กทม. มีอำนาจในการเสนอรายชื่อปลัดคนใหม่ให้ ผู้ว่าฯกทม. พิจารณาเห็นชอบ แต่อำนาจของผู้ว่าฯ กทม. ก็สามารถพิจารณารายชื่ออื่นตามความเหมาะสมได้เช่นกัน โดยรายชื่อเดิมที่ นายพงษ์ศักติฐ์ อดีตปลัด กทม. จะเสนอมาคือ นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัด กทม. ซึ่งอาวุโสสูงสุด แต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เลือกเป็น ปลัด กทม.

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ กทม. ได้ให้เหตุผลว่า นายเจริญรัตน์ มีความเหมาะสมมากที่สุด หากเปรียบเทียบกับรองปลัดคนอื่น ๆ เนื่องจาก เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานบุคคล และรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของ กทม. เป็นอย่างดี ที่สำคัญมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยงานด้านกฎหมายของ กทม. ที่มีความสลับซับซ้อนได้เป็นอย่างดีด้วย