ปปช.ยังไม่ฟันมาร์ค-กรณ์ ส่งSMS ขอไต่สวนเพิ่ม

ปปช.ยังไม่ฟันมาร์ค-กรณ์ ส่งSMS ขอไต่สวนเพิ่ม
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือปปช. แถลงข่าวมีมติไต่สวนเพิ่มเติม กรณีที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอให้บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 แห่ง ส่งข้อความทางมือถือให้กับประชาชนหรือ SMS ส่วนกรณีนานกษิต ภิรมย์ ร่วมชุมนุมพธม. สนามบินสุวรรณภูมิ ปปช.มีมติไม่ถอดถอน รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่ิอไป