แพทย์ค้านพรบ.คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ญ.ชัญวลี ศรีสุโข หัวหน้าแผนกสูติ-นารีเวช ร.พ.พิจิตร เปิดเผยว่า มีผลการวิจัยเด็กผู้หญิงของ จ.พิจิตร ที่ตั้งท้องก่อนวัยอันควรว่า พบเด็กหญิง ม.1 ถึง 90 % มีเพศสัมพันธ์กับชายแล้ว อีกทั้งเด็กหญิงอายุแค่ 12 ปี ร้อยละ 20 % เป็นผู้ตั้งท้องคลอดลูกแล้ว ซึ่งจะเป็นผลเสียกับร่างกายของผู้เป็นแม่ ที่ยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ และมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด รวมถึงภาวะครรภ์เป็นพิษ
อีกทั้ง กายและใจไม่พร้อม ก็เกิดความเครียด ส่งผลต่อเด็กที่จะเกิดมา แถมแม่ก็เป็นเด็ก เลี้ยงลูกไม่เป็น ยังห่วงเที่ยว สุดท้ายทิ้งภาระให้ ปู่ ย่า ตา ยาย และสังคม เป็นปัญหาระยะยาว

ดังนั้นจึงไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ ที่จะเป็นกฎหมายส่งเสริมให้หญิงไทยไม่รักนวลสงวนตัว เพราะทั้งกฎหมาย และโรงเรียนก็ส่งเสริมเรื่องดังกล่าว กระนั้นหรือ ดังนั้น ถ้าเด็กนักเรียนมีการตั้งท้อง ขณะเรียน
หนังสืออยู่ ก็ควรจะให้ Drop หรือ หยุดพักการเรียน เพื่อไปคลอดบุตรและเลี้ยงดูบุตรในช่วงแรก พร้อมทั้งพักฟื้นร่างกายและจิตใจสักระยะหนึ่ง เมื่อพร้อมก็อาจจะกลับเข้าเรียนทั้งการศึกษาในระบบ กับโรงเรียนเดิม หรือ อาจไปเลือกเรียนกับ กศน. หรือ มหาวิทยาลัยเปิด ที่ให้อิสระเรื่องส่วนตัวก็ได้ อีกทั้งอยากจะแนะนำว่า น่าจะหาทางออกกฎหมายให้เยาวชนรู้จักยับยั้ง ชั่งใจ ไม่ชิงสุกก่อนห่าม จะดีกว่า

ส่วนมาตราอื่นๆ ที่จะเป็นการช่วยเหลือ หรือ สงเคราะห์หญิงที่ถูกรังแก หรือ ถูกคุกคาม หรือ ถูกกระทำจนมีบุตร แบบไม่ตั้งใจนั้น ก็ควรจะเป็นเรื่องที่น่าหยิบยกมาช่วยเหลือ แต่การที่จะให้วัยรุ่นใจแตก ไม่เคารพกฎระเบียบของโรงเรียน หรือ จารีตประเพณี มีท้องคาชุดนักเรียน นักศึกษา แล้วเดินยืดอกอยู่ในสถาบัน ระดับมัธยมต้น หรือ อาชีวะ เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะให้เรื่องในที่ลับปรากฏในที่แจ้ง โดยสังคมและผู้ใหญ่เป็นผู้ออกกฎหมายสนับสนุน ดังกล่าว