มทภ.4เยี่ยมโครงการศก.พอเพียงยะลา

มทภ.4เยี่ยมโครงการศก.พอเพียงยะลา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บ้านมลายูบางกอก ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะกองฝ่ายเสนาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมชมรมญาลันนันบารู และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มประจำตำบล ในพื้นที่ จ.ยะลา พร้อมกันนี้ ได้เดินทางไปยังศูนย์สุขภาพภาคประชาชนชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา เพื่อพบปะประชาชน ที่มาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำชุมชนป้องกันภัยยาเสพติด และได้มอบแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งมอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ

หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มประจำตำบลสะเตงนอก ชมการดำเนินการตามแนวทางการเกษตรพอเพียง ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงไก่ การเพาะเห็ด และพบปะทักทาย จากนั้นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของชมรมญาลันนันบารู ที่มาร่วมให้การต้อนรับและแจกจ่ายสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวัน