คณิตเผยชื่อทีมคกก.เดินหน้าสางความจริง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติหรือ คอป. กล่าวว่า ขณะนี้ ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการทั้งหมด ให้ นายกรัฐมนตรี รับทราบเพื่อพิจารณาลงนามแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยเชื่อว่า น่าจะสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นทางการได้ภายในสัปดาห์หน้า และจะเดินทางไปขอพรจากผู้นำศาสนา 5 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ ฮินดู เป็นสิริมงคลทันที ขณะเดียวกัน คณะกรรมการจะรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน ทั้งภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว จากหน่วยงาน
ทางภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ นายคณิต ยังระบุอีกว่า จะใช้อาคาร B ของศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ เป็นสถานที่ปฏิบัติหน้าที่ และจะใช้แนวทางขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มากกว่าส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ