ผอ.ทรัพยากรฯตากถกพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตาก เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำและวิชาการบริหารลุ่มน้ำสาละวิน โดยได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จ.ตาก โดยมีคณะอนุกรรมการจาก จ.ตาก และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อการบูรณาการร่วมกัน ในการจัดการบริหารลุ่มน้ำ รวมทั้งแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการพิจารณาประเด็นปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ำสาละวิน ทบทวนแผนบริหารจัดการพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการใน พ.ศ.2554 - 2559 การพิจารณาบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่เมยตอนบน 2554 - 2555 รวมทั้งโครงการความร่วมมืออื่นๆ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำจากโครงการต่างๆ ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน 9 โครงการ งบประมาณกว่า 17 ล้านบาท ในพื้นที่ จ.ตาก 1 โครงการ งบประมาณ 900,000 เศษ รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ทั้งงบเพิ่มเติม ซึ่งเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ อีก 2 ล้านบาทเศษ นอกจากนี้ยังได้งบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง จ.แม่ฮ่องสอน อีก 3 โครงการ และจ.ตาก 4 โครงการ งบกว่า 33 ล้านบาท และงบลงทุนตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ทั้ง 2 จังหวัด รวม 35 โครงการ กว่า 16 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการตามแผนพัฒนาลุ่มแม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำเมย เพื่อการบริหารจัดการน้ำและแหล่งน้ำ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!