ปชช.ร่วมสวดมนต์งานพลังไทยเทิดทูนสถาบัน

ปชช.ร่วมสวดมนต์งานพลังไทยเทิดทูนสถาบัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการ จากหลายหน่วยงานซึ่งส่วนใหญ่ ใส่เสื้อสีขาวที่มีข้อความว่า "เสื้อตัวนี้ สีเดียวกันกับคุณ" ได้เดินทางมาร่วมงาน ร่วมพลังไทย เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กันเป็นจำนวนมาก โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน. ร่วมกับภาคเอกชน ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อรวบรวมจิตใจในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล แก่ประเทศชาติ ขณะที่การจัดการ โดยบริเวณภายในพระอุโบสถ มีพระสงฆ์เริ่มสวดมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความ
เป็นสิริมงคลให้กับชาติบ้านเมือง ให้เกิดความสงบสุขภายในประเทศ หลังจากนั้น ในเวลา 17.00 น. จะมีการแสดงของวงดุริยางค์อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมกับการเดินขบวนแสดงพลังจากประชาชน ซึ่งร่วมกันแสดงพลังสื่อให้เห็นถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในครั้งนี้อีกด้วย