ธรรมศาสตร์ชี้ตึงราคาLPGโรงกลั่นเสียโอกาส

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรายพล คุ้มทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า กลุ่มอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ศึกษาตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว พบว่า การดำเนินนโยบายควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG อย่างต่อเนื่อง ทำให้พฤติกรรม
การใช้พลังงานบิดเบือน และส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำมันเบนซิน และดีเซล รวมทั้งโรงกลั่นทำให้ ปริมาณการใช้ LPG ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งในปี 2553 คาดว่า จะต้องมีการนำเข้า LPG มากกว่า 1.33 ล้านตัน หรือ คิดเป็นมูลค่าเกือบ30,000 ล้านบาท และตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการโรงกลั่น ต้องเสียโอกาสจากธุรกิจไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อดุลการค้าของประเทศ ในอนาคต

อย่างไรก็ตามราคา LPG ที่บิดเบือนทำให้มีการลักลอบนำเข้า LPG บรรจุถังส่งขาย ประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ ระบบการค้าเสียสมดุลเป็นการควบคุมราคา LPG ในประเทศ และผลประโยชน์ ตกสู่ผู้ลักลอบจำหน่ายในต่างประเทศ