จุฬาราชมนตรีเผยในหลวงทรงห่วง3จว.ใต้

จุฬาราชมนตรีเผยในหลวงทรงห่วง3จว.ใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และคณะได้เดินทางไปที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก ที่ มัสยิดอัลซอร์ เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก มี นายวุฒิ สิทธิสุราษฎร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก , นายดำรง กะลำคาร ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการมัสยิดในพื้นที่ 4 แห่ง ให้การต้อนรับและพบปะกับชาวไทยมุสลิม และชาวพม่าที่นับถือศาสนาอิสลามที่มัสยิดอัลซอร์ หลังจากนั้น จะเดินทางไปพบปะพี่น้องมุสลิมที่ โรงเรียนอิสลามศึกษา ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งชาวไทยที่นับถือศาสนาต่างๆ ในเขตชุมชน ต่างให้การต้อนรับ

จากนั้นนายอาศิส ได้กล่าวนำ ขอพรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญของพี่น้องชาวไทย นายอาศีส กล่าวต่อ ประชาชนว่า หลังจากที่ตนเองได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ทราบว่า ปัญหาการเมือง ปัญหาภาคใต้ยังความวิตกกังวล ทุกข์ร้อนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น ขอให้ทุกคนร่วมกันขอพร ให้บ้านเมืองของเราคืนสู่ความสงบเหมือนเดิม และขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยต่อไป