สกย.เร่งเพาะชำกล้ายางหลังขาดแคลนหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวินิจ จิรระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลา เขต 1 (สกย.) ประชุมเจ้าหน้าที่ สกย. เพื่อประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต้นกล้ายางพารา ที่อยู่ภาวะขาดแคลนอย่างหนัก โดยแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ทาง สกย. กำลังเร่งดำเนินการเพาะชำกล้ายางในแปลงปลูก ซึ่งมีอยู่ในหลายจังหวัดในภาคใต้ เพื่อเร่งผลิตต้นกล้ายางพารา ให้กับ เกษตรกร พร้อมกับ รายงานสถานการณ์ไปยังระดับสูง รับทราบสถานการณ์แล้ว ทั้งนี้ ปัญหาต้นกล้ายางพาราขาดแคลน น่าจะคลี่คลายหลังพ้นเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูปลูกยาง

ทั้งนี้ นายวินิจ กล่าวว่า ปัญหากล้ายางพาราขาดแคลน มาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะ ราคายางพาราที่สูงขึ้น ทำให้มีการขยายพื้นที่การปลูกทั่วประเทศ ทั้ง ภาคเหนือ ภาคอีสาน รวมถึง โครงการไทยเข้มแข็ง ซึ่งได้มีการโครงลงทุนปลูกยางพาราอีก 696 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในปีงบประมาณหน้า จะมีการปลูกยางเพิ่มอีก 800,000 ไร่ ในภาคเหนือ ภาคอีสาน และบางส่วนของภาคใต้ ปริมาณความต้องการของกล้ายาง จึงเพิ่มขึ้น จึงมีการกว้านซื้อต้นกล้ายาง ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะต้นกล้ายาง 3 ชั้น ราคาขณะนี้ 80 บาทต่อต้น แต่ก็ยังมีการสั่งจองเพื่อให้ทันปลูกในช่วงฤดูปลูกยางพารา ซึ่งอยู่ในช่วงกลางปีและปลายปี