อัตลักษณ์เพศไม่เห็นด้วยน.ศ.ท้องเรียนได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนที ธีระโรจนพงษ์ ตัวแทนเครือข่ายอัตลักษณ์ทางเพศ กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ ที่ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอ ครม. ประกาศใช้เป็นกฎหมายว่า แม้สาระสำคัญจะเป็นการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศแก่ ผู้หญิงและคุ้มครองสิทธิของของเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ระหว่างเรียน แต่เห็นว่า หากมีการบังคับใช้จะมีผลเสียมากกว่าผลดีที่จะเกิดขึ้นกับคนเฉพาะกลุ่ม โดยจะเป็นการทำลายวัฒนธรรมความ "รักนวลสงวนตัว" ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ในประเทศไทย ยังคงยึดปฏิบัติกันอยู่ ขณะเดียวกัน การอนุญาตให้เด็กตั้งครรภ์ ระหว่างเรียนเป็นดาบสองคม เพราะอาจทำให้ทัศนคติการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชน กลายเป็นเรื่องปกติได้ทั้งที่ไม่ควรจะเป็น

ดังนั้น เครือข่ายอัตลักษณ์ทางเพศจึงเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขได้ ทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะเป็นการส่งเสริม การท้องในวัยเรียนไปโดยไม่รู้ตัว โดยจะรวบรวมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแถลงการณ์ และเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ต่อไป