กรุงไทยขึ้นดอกเบี้ย2ขามีผลพรุ่งนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝากประจำ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับขึ้นร้อยละ 0.125-0.15 เงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.875 เป็นร้อยละ 6 ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) จากร้อยละ 6.45 เป็นร้อยละ 6.6 และ ดอกเบี้ยเงินกู้ เบิกเกินบัญชี (MOR) จากร้อยละ 6.125 เป็นร้อยละ 6.25 ในขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากประจำปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 - 0.35 โดยให้มีผล 16 ก.ค.นี้