ยะลาติดตั้งCCTVเพิ่มรอบเมืองว่า300ตัว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสถาพร กาญจนบุษย์ รองนายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า เทศบาลนครยะลา ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ CCTV ในเขตเทศบาลนครยะลา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 297 กล้อง มีตั้งแต่กล้องที่สามารถหมุนได้ 360 องศา และกล้องอยู่กับที่ ซึ่งสามารถซูมได้ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการติดตั้งกล้องชุดใหม่ ในพื้นที่ ตลาดสดรถไฟ หรือ ตลาดพิมลชัย เนื่องจากที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นประมาณ 5 ครั้ง ซึ่งประชาชนได้เรียกร้องให้มีการติดตั้งกล้องในบริเวณดังกล่าว เนื่องจาก ตลาดสดแห่งนี้ในแต่ละวันได้มีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก โดยทาง เทศบาลนครยะลา ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 5 ล้านบาท และเงินสมทบ จากทางการรถไฟอีกจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ยังกล่าวเพิ่มอีกว่า ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดชุดเพิ่มเติมนี้ ถ้าหากนับในภาพรวมของโครงการทั้งหมด ก็จะมีกล้องวงจรปิดรอบเขตเทศบาลนครยะลาทั้งสิ้น 330 ตัว และทุกตัวสามารถใช้การได้ เนื่องจาก เป็นกล้องที่มีคุณภาพดี และสามารถใช้การได้ดีทุกตัว