2เขื่อนลำปางวิกฤติเหลือน้ำไม่ถึง30%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทรง กลิ่นประทุม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายชัยณรงค์ กาฬมณี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้พาผู้สื่อข่าวลำปาง ออกบินสำรวจแหล่งน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม และ เขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยพบว่า เขื่อนสำคัญของจังหวัดลำปางทั้งสอง มีปริมาณน้ำเหลือ
รวมเพียง 28.88% หลังฝนทิ้งช่วงมานาน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำวัง เหลือน้อย ส่งผลกระทบให้เกษตรกร และชาวนาในจังหวัดลำปาง ที่ทำการเกษตรกว่า 3 ล้านไร่ และเป็นเกษตรกรที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ ชลประทาน กว่า 8 แสนไร่ ได้รับ ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งแล้ว ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เกษตรกรชาวนาลำปาง เริ่มปลูกข้าวทำนากันแล้ว เพราะชาวบ้าน ส่วนใหญ่บอกว่า ถ้าไม่ทำนาก็ไม่ทราบว่าจะทำอาชีพอะไร

ด้าน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ได้มีการ ปรับแผนในการทำฝนหลวง เพื่อเร่งเติมน้ำในเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย มาตลอด แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ อย่างใก้ลชิด คาดว่า อาจจะต้องทำฝนเทียม ต่อไปอีก 30-35 วัน