รณรงค์หาเสียงที่คลองสามวาเงียบเหงา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 6 ที่เวทีกลางสาธารณะ เขตคลองสามวา เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าวิทยาลัยการท่องเที่ยว เขตคลองสามวา ในวันนี้มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยค่อนข้างบางตา เนื่องจากตลอดช่วงการปราศรัยได้มีฝนโปรยลงมา ขณะที่ในวันนี้มีผู้สมัครเดินทางขึ้นเวทีด้วยตนเอง 2 ราย คือ นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ผู้สมัคร หมายเลข 1 และนายอนุสรณ์ สมอ่อน ผู้สมัครหมายเลข 3 ซึ่งขณะที่ นายก่อแก้ว พิกุลทอง ผู้สมัครหมายเลข 4 นั้น ทางพรรคได้ส่ง นายสิงห์ทอง บัวชุม ขึ้นปราศรัยแทน ซึ่งเนื้อหาการปราศรัย
ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้าน นายอนุสรณ์ สมอ่อน ผู้สมัครหมายเลข 3 หรือ นายสิงห์ทอง บัวชุม ที่เป็นตัวแทนของ นายก่อแก้ว พิกุลทอง ผู้สมัคร หมายเลข 4 กล่าวโจมตีการทำงานของรัฐบาล ที่ใช้อำนาจในการบริหารประเทศ
จนทำให้เกิดความแตกแยกอย่างที่ผ่านมา ทั้งนี้ นายมนัส ปสาทรัตน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เขตคลองสามวา ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และรับฟังการปราศรัยวันนี้