พท.ชี้ไทยขาดดุลมากที่สุดในประวัติการณ์

พท.ชี้ไทยขาดดุลมากที่สุดในประวัติการณ์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ในฐานะคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล หรือ คตร. ด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า ประเทศไทย มีงบประมาณขาดดุล 420,000 ล้านบาท ซึ่งมากที่สุดในประวัติการณ์ และทำให้หนี้ของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 4.1 ล้านล้านบาท จากกรณีดังกล่าว ทำให้พรรคเพื่อไทย มีความเป็่นห่วง เพราะนโยบายของรัฐบาลขาดวินัยทางการเมืองการคลัง มีการกู้เงินมากเกินกำลัง และนำมาใช้ในทางการเงิน เพื่อแบ่งงบประมาณให้พรรคพวกของตน ซึ่งส่อทุจริต และเงินที่กู้มา ก็ไม่คุ้มค่ากับนโยบายที่รัฐบาลดำเนินการ ซึ่งหากเป็นแบบนี้จะมีการนำประเทศไปสู่การล้มละลายทางการเงิน

ด้าน คณะกรรมการ คตร. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลไม่ควรผลักภาระเรื่องการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้ประชาชน หลังจากผลาญเงินงบประมาณของประเทศจนใกล้หมดทั้งนี้ เห็นว่าหากมีการปรับขึ้นจริง จะต้องปรับทั้งระบบ และที่สำคัญต้องทำให้คนรายได้ต่ำมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนกรณีรัฐสวัสดิการนั้น ตนเห็นว่า ต้องใช้ระยะเวลานาน และรายได้ของรัฐบาล ต้องมากกว่านี้ รวมทั้งรัฐบาลจะต้องมีความน่าเชื่อถือและไม่ทุจริต