ปชช.หนุนเขื่อนแก่งเสือเต้นพบคกก.น้ำฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนจากจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ และสุโขทัย เดินทางเข้าพบ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านสังคม ในฐานะประธานคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ทั้งนี้ พล.ต.สนั่น กล่าวยืนยัน ในหลักการที่จะดำเนินการสร้างเขื่อนแก่งเสื้อเต้น แต่ขณะนี้ต้องรอผลการศึกษา โดยเบื้องต้นได้ข้อสรุปที่จะไม่ส่งผลให้น้ำท่วม และเมื่อได้ผลการศึกษาแล้ว ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบได้ ภายใน 6 เดือน ทั้งนี้เชื่อว่าจะอนุมัติหลักการ พร้อมเปิดประมูลได้ในรัฐบาลชุดนี้ รวมทั้งจะสามารถก่อสร้างได้ในระยะเวลา 5 ปี ขณะเดียวกัน ก่อนการสร้างนั้น จะมีการจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นด้วย ซึ่งเชื่อว่า ประชาชนที่ต่อต้านเรื่องดังกล่าวจะมีความเข้าใจและจะไม่ต่อต้าน