ก.พลังงานเร่งปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานจะเดินหน้าผลักดันการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ประหยัดพลังงาน หลังจากคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติการลดภาษีสรรพสามิต นำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ประหยัดพลังงาน ที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ รวมถึงรถยนต์สำเร็จรูป เพียง 8 รายการ จากที่ยื่นขอไปทั้งหมด 23 รายการ แต่หากคณะรัฐมนตรี อนุมัติมาตรการดังกล่าวครบทั้งหมด จะทำให้ราคารถยนต์ประหยัดพลังงานถูกลง กว่า 10,000 บาทต่อคันได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงาน ยังอยู่ระหว่างการศึกษาการติดตั้งอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ ให้สามารถใช้ E85 หรือ คอนเวนชั่น คิท ในรถยนต์เก่าว่าจะมีผลเสียกับเครื่องยนต์หรือไม่ เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้น้ำมัน หันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ที่มีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซิน 13 - 14 บาทต่อลิตร