กมธ.เกษตรพบนายกฯแนะเลิกบอร์ดไข่

กมธ.เกษตรพบนายกฯแนะเลิกบอร์ดไข่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลังเดินทางเข้าพบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ว่า คณะกรรมการ เห็นด้วยกับแนวทางการเปิดเสรี นำเข้าพันธุ์ไก่ไข่ ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติวานนี้ ขณะเดียวกัน ได้เสนอ 2 แนวทาง ในการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่แพง โดยเสนอว่า ให้ยกเลิกคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg Board หรือ ปรับโครงสร้างใหม่ให้เป็นรูปแบบที่มีทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้ง หากมีการยกเลิก Egg Board ก็จะทำให้มีการพิจารณาพันธุ์ไก่ และสามารถลดต้นทุนการนำเข้าพันธุ์ไก่ในอนาคตได้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ทุกฝ่ายต้องยอมรับการแข่งขันโดยเสรี เพราะผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ คือ ผู้บริโภค ซึ่ง นายกรัฐมนตรี เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว แต่คงต้องให้พิจารณา ทั้ง 2 ด้าน ว่า หากมีการยกเลิกแล้ว จะส่งผลกระทบทำให้ไข่ล้นตลาดหรือไม่ เพราะหากมีการยกเลิก Egg Board แต่ขั้นตอนของการเลี้ยงไก่ไข่ ไปจนถึงการเข้าสู่ตลาดนั้น ต้องใช้ระยะเวลา ถึง 2 เดือน ซึ่ง นายกรัฐมนตรี ต้องพิจารณาในเรื่องของการชะลอการส่งออกด้วย

นอกจากนี้ นายชาดา ยังยอมรับด้วยว่า คณะกรรมการ Egg Board ทั้ง 9 ราย ที่เป็นตัวแทนของบริษัทเอกชนนั้น มีส่วนทำให้ไข่ไก่ มีราคาที่แพงขึ้น

ด้าน นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg Bord
ยังคงต้องทำหน้าที่ต่อไป แม้หลายฝ่ายจะบอกว่า ราคาไข่แพง เกิดจากการบริหารจำนวนแม่พันธุ์ไก่ไข่ ไม่มีประสิทธิภาพ
โดยยอมรับว่า ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น มีเพียงครั้งเดียว ในการนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่ ไม่ครบ 400,000 ตัว ในปี 2551
ที่นำเข้ามาเพียง 360,000 ตัว โดยเป็นเพียงที่ในช่วงนั้น ต้องการลดปริมาณลูกไก่ ทั้งนี้ คณะกรรมการ Egg Bord
จะมีต่อไปหรือไม่ ต้องให้ ม.เกษตรศาสตร์ ไปศึกษาถึง โครงสร้างการทำงาน ของ Egg Bord และคาดว่าภายใน 2 เดือน
จะรู้ผล

ส่วนการเปิดเสรีนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่ เชื่อว่า ในอีก 13-14 เดือน ข้างหน้า จะมาดูเรื่องของไข่ล้นตลาด รมว.เกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จะมีการเชิญ 9 บริษัทเอกชน นำเข้า มาขอความร่วมมือ ในเรื่องปริมาณการนำเข้าพันธุ์ไก่ไข่
และราคาในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนั้น ในส่วนของเอกชนอื่น ๆ ที่แจ้งความจำนงในการขอนำเข้ามีเพิ่มอีก 3 ราย รวมประมาณ
50,000 ตัว