กอ.รมน.ลำปาง จัดงานเทิดทูนชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง แจ้งว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดลำปาง ส่วนราชการทั้งฝ่ายทหาร พลเรือน และ ประชาชนในทุกภาคส่วน กำหนดจัดงาน "รวมพลังไทย เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ " ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 15.09 - 19.00 น. ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวนประชาชน ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในหน่วยงานภาครัฐทุกสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน