ลำปางพยาธิใบไม้ในตับระบาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง (สสจ.ลำปาง) เปิดเผยว่า สสจ.ลำปาง ได้ดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวัง โรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งหลังจากทาง
กรมชลประทาน ได้มีการสร้างเขื่อนกิ่วคอหมา ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จากนั้นมีประชาชนเข้าทำการประมง จับสัตว์น้ำ มาบริโภคการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทาง สสจ.ลำปาง ได้กังวลและเป็นห่วง ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม และมีแนวโน้มเกรงว่าประชาชนจะเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ เพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากประชาชนจะมีโอกาสบริโภคปลา ที่มีเกล็ด ซึ่งอาจจะมีพยาธิใบไม้ในตับ อย่างไรก็ตาม ทาง สสจ.ลำปาง พร้อมด้วย อสม.ประจำหมู่บ้าน จะได้จัดทำโครงการ และให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป