ศธ.ยังไม่ตัดสินใจนศ.ตั้งครรภ์เรียนต่อได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง กรณีการยกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ ว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้เด็กนักเรียนที่ตั้งครรภ์ เข้ามานั่งเรียนหนังสือในโรงเรียนได้ โดย พ.ร.บ.ดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการยกร่าง โดยคณะกรรมการที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งขึ้น
ซึ่งจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ก่อน อย่างไรก็ตาม ถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องดูแลสุขภาพนักเรียน หากเกิดการตั้งครรภ์ โดยให้มีข้อกฎหมายที่กำหนดทิศทางการดูแลด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ ก็จะต้องจัดหลักสูตรเพศศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันให้ปัญหาเด็กหญิงตั้งครรภ์ในวัยเรียนลดลงควบคู่ไปด้วย