กกต.เผยมีจดทะเบียนพรรคไทยเข้มเเข็งจริง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ระบุถึง กรณีพรรคไทยเข้มแข็ง โดยยอมรับมีการจดทะเบียนพรรคไทยเข้มแข็งจริง มี นายมนัส พานิช ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรค และ นายประธาน พรหมอ่อน ดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการพรรค และเบื้องต้นไม่ทราบว่า เป็นการตั้งพรรคสำรองของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อรองรับการถูกยุบพรรคจากกรณีเงินบริจาค 258 ล้านบาท หรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมา หากบุคคลใดมีเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้วน กกต. ก็จะรับจด
ทะเบียนทุกพรรค สำหรับพรรคการเมืองที่จดทะเบียนถูกต้อง ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 50 พรรค และมี พรรคไทยเพื่อไทยอีก 1 พรรค ที่รอนายทะเบียนพรรค ตรวจสอบก่อนลงนามรับรอง