สงขลาจี้ ศอ.บต.เร่งแก้ปัญหายาเสพติด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สสต.) ประชุมร่วมกับ สมาชิกสภาเสริมสร้างสันติสุข จ.สงขลา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายวีระยุทธ สุขเจริญ รองผู้อำนวยการ ศอ.บต. ฝ่ายยุติธรรม เป็นประธานเพื่อรับฟังปัญหาจากสภาเสริมสร้างสันติสุข จ.สงขลา

ซึ่งตัวแทนของสภาเสริมสร้างสันติสุข จ.สงขลา ได้เสนอปัญหาเร่งด่วนให้ ศอ.บต.เร่งแก้ไข คือ เรื่องการระบาดของยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ ในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนสงขลา โดยเฉพาะหวยสัตว์ หรือหวยรายวัน ที่มีการออกกันวันละหลายรอบ เนื่องเป็นการมอมเมาประชาชนและระบาดอย่างหนัก แม้แต่เด็กชั้น
ประถม ก็นำเงินที่ผู้ปกครองให้มาโรงเรียน ไปซื้อหวยรายวัน รวมทั้งขอให้จับกุมบ่อนการพนัน ที่เล่นในงานศพในวัดต่างๆ

ซึ่งนายวีระยุทธ สุขเจริญ รับที่จะทำเรื่องถึง ผวจ.สงขลา ผบก.ภ.จว.สงขลา และ ผบช.ภ.9 ให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน สำหรับหวยรายวัน หรือหวยสัตว์ เป็นหวยที่ออกเฉพาะใน 4 อำเภอ ของ จ.สงขลา คือ อ.นาทวี อ.สะเดา อ.หาดใหญ่ และ อ.คลองหอยโข่ง มีตั้งหมด 36 รางวัล ซื้อ 1 บาท ถูก จ่าย 30 บาท

นอกจากนั้น สมาชิกยังร้องเรียนว่า โครงการ "พนพ." ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ศอ.บต. ที่ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนใน 3 จังหวัด 4 อำเภอ มีการทุจริต ไม่โปร่งใส ขอให้ศอ.บต.ตรวจสอบด้วย เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นที่ประชาชนต้องการ