เปิดชื่อ 79 พธม. ถูกหมายเรียกก่อการร้าย จอย-ตั้วโดนด้วย

เปิดชื่อ 79 พธม. ถูกหมายเรียกก่อการร้าย จอย-ตั้วโดนด้วย
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

 

เปิดรายชื่อ 79 แนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ถูกออกหมายเรียก มีทั้งคนดัง-นักการเมือง-ดารา-นักเคลื่อนไหว


พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผู้ช่วย ผบ.ตร.หัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนได้มีคำสั่งออกหมายเรียก ผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม รวม 79 คน โดยแบ่งผู้ถูกกล่าวหาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนชุดเดิมได้ออกหมายเรียกเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้ว แต่ยังไม่มารับทราบข้อกล่าวหา

2.กลุ่มที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี

3.กลุ่มที่มีโทษเกิน 3 ปี โดยมีลำดับการเข้ารายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 6 กันยายน เริ่มช่วงเช้าเวลา 09.30 น.ช่วงบ่ายเริ่ม เวลา 13.00 น.ตามวันและเวลาดังนี้ 

-วันที่ 28 กรกฎาคมนายบัญฑิต ปิ่นมงคล นายสุรวิชช์ วีรวรรณ และ นายชนะ ผาสุกสกุล
-วันที่ 29 กรกฎาคม นายสาวิทย์ แก้วหวาน ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ และนายสมชาย วงศ์เวศ
-วันที่ 30 กรกฎาคม นายยศ เหล่าอัน นายศิริชัย ไม้งาม และ นางราตรี ชวนบุญ
-วันที่ 2 สิงหาคม นายวสันต์ วานิช พล.อ.อ.เทิดศักดิ์ สัจจะรักษ์ และ นายสุทธิ อัฌชาสัย
-วันที่ 3 สิงหาคม นายพินิจ สิทธิโห นางสาวศิริลักษณ์ ผ่องโชค และ นางมาลีรัตน์ แก้วก่า
-วันที่ 4 สิงหาคม พ.ต.ท.สันธนะ ประยูรรัตน์ นายสุมิตร นวลมณี และ นายการุณ ใสงาม

-วันที่ 5 สิงหาคม นายสถาวร ศรีอำนวย นายประทีป ขจัดพาล และ นายพิภพ ธงไชย
-วันที่ 6 สิงหาคม นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ พล.ร.ต.มินท์ กลกิจกำจร และ นายสมบูรณ์ ทองบุราณ
-วันที่ 9 สิงหาคม นายอนันต์ กาญจนสุวรรณ นายสมศักดิ์ โกสัยสุข และนายสุนทร รักรงค์
-วันที่ 10 สิงหาคม พล.อ.ปานเทพ ภูวนาทนุรักษ์ นางลักขณา ดิษยะศรินและ นายยุทธยงค์ ลิ้มเลิศวาที
-วันที่ 11 สิงหาคม นางสมพร วงค์ป้อ นายสุริยะใส กตะศิลา และ สุริยนต์ สุวรรณวงศ์
-วันที่ 16 สิงหาคม นายสุรพงษ์ ชัยนาม นายเสกน สุทธิวงศ์ และ นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์

-วันที่ 17 สิงหาคม นายปราโมทย์ นาครทรรพ นายสุทิน วรรณบวร และ นายสุชาติ สีสังข์
- วันที่ 18 สิงหาคม พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ น.พ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันพัฒนา และนางสาวต้นฝัน แสงอาทิตย์
-วันที่ 19 สิงหาคม น.พ.ตุลย์ สุทธิสมวงศ์ นางสาววรรณมน ช่างปรีชา และนายประพันธ์ คูณมี
-วันที่ 20 สิงหาคม นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ นายสมบูรณ์ สุพรรณฝ่าย และนาวสาวเมธาวดี เบญจราชจารุนันท์

-วันที่ 23 สิงหาคม นายอัมรินทร์ คอมันตร์ นายปราโมทย์ หอยมุก และ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
-วันที่ 24 สิงหาคม นายสำราญ รอดเพชร นายเทิดภูมิ ใจดี และ นายชัชวาล ชาติสุทธิชัย
-วันที่ 25 สิงหาคม นายไทกร พลสุวรรณ นายอธิวัฒน์ บุญชาติ และนายพิเชษฐ์ พัฒนโชติ
-วันที่26 สิงหาคม พล.อ.ปฐมพงษ์ เกสรศุกร์ นายแสงธรรม ชุนชฎาธาร และนางสาวสโรชา พรอุดมศักดิ์
-วันที่ 27 สิงหาคม นางสาวกมลพร วรกุล นายศรัณยู วงศ์กระจ่าง และ นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด

-วันที่ 30 สิงหาคม นายพิชิต ไชยมงคล และ นายสนธิ ลิ้มทองกุล
-วันที่ 31 สิงหาคม นางสาวอัญชะลี ไพรีรัก นายอำนาจ พละมี และ นายณรงค์ ดูดิง
-วันที่ 1 กันยายน นายรัชต์ยุตม์(อมรเทพ) ศิรโยธินภักดี นายสุนันท์ ศรีจันทรา และนายจำรูญ ณ ระนอง
-วันที่ 2 กันยายน นายบรรจง นะแส และนายวีระ สมความคิด
-วันที่ 3 กันยายน พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และนายเติมศักดิ์ จารุปราณ
-วันที่ 6 กันยายน กรรมการ ASTV คือ นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล นางสาวธิดาลักษณ์ วรรณวัฒนากิจ นายปัญจภัทร อังสุวรรณ และนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์