IMFแนะเอเชียกระตุ้นลงทุนในปท.รับมือศก.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโดมินิค สเตราส์-คาห์น ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF แนะให้ประเทศในเอเชีย กระตุ้นการลงทุนและการบริโภคภายในประ เทศ ในขณะที่เศรษฐกิจในภูมิภาคยังคงเผชิญความเสี่ยงจากภายนอก โดยเฉพาะปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป พร้อมชี้ว่า การลงทุนและการบริโภคในประเทศถือเป็นพลังขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย ในยามที่การส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้ว กำลังเผชิญภาวะซบเซา

นอกจากนี้ นายสเตราส์-คาห์น ยังได้กล่าวถึงประเด็นการปฏิรูปของไอเอ็มเอฟ โดยระบุว่า เอเชียจำเป็นต้องมีบทบาทในเศรษฐกิจโลก ด้วยการเป็นกระบอกเสียงและเป็นตัวแทนในสถาบันการเงินทั่วโลก และยังกล่าวเสริมว่า ขณะนี้ทางหน่วยงานกำลังเร่งปรับปรับอำนาจการมีสิทธิ์มีเสียงของประเทศในเอเชียให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ และหวังว่ากระบวนการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นในการประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงโซลในเดือนพ.ย.นี้ ซึ่งขณะนี้โครงการปฏิรูปได้เดินหน้ามาถึงขั้นที่สองแล้ว

ด้านรัฐมนตรีคลังเกาหลีใต้ ในฐานะเจ้าภาพร่วมกล่าวในการประชุมว่า IMF ควรมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงเอเชียโดยได้เรียกร้องให้IMF เพิ่มความพยายามในการเยียวยาและรับผิดชอบในฐานะที่เป็นองค์กรระดับโลก เนื่องจากขณะนี้ดูเหมือนว่า IMFจะยังไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ในการสร้างหลักประกันด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงการสนับสนุนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียได้.