พณ.เตือนผู้ส่งออกสินค้าไปยุโรป

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ค่าเงินที่น่าเป็นห่วงในปีนี้ คือ ค่าเงินยูโร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป ซึ่งบริษัทที่ส่งออกสินค้าส่วนใหญ่ ที่ส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรปต่างปรับตัว โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซื้อขายสินค้าแทนเงินยูโร โดยขณะนี้
วิกฤติเศรษฐกิจได้เริ่มส่งสัญญาณต่อกำลังซื้อ ทำให้หดตัวลงและมีการต่อรองสินค้ามากขึ้น ทำให้ผู้ส่งออกได้ปรับรูปแบบสินค้าให้อยู่ในระดับกลางมากขึ้น แทนสินค้าระดับสูง อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกสินค้าไทยไปยังสหภาพยุโรป ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะถือเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญ มีสัดส่วนการส่งออก ร้อยละ 11 ของการส่งออกทั้งหมด โดย กระทรวงพาณิชย์ ได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกสินค้า ไปยังสหภาพยุโรปในปีนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และเพิ่มเป้าหมายการส่งออกโดยรวมในปีนี้ เป็นร้อยละ 18 ทำให้กระทรวงพาณิชย์ ต้องเร่งเพิ่มการส่งสินค้าไปยังตลาดใหม่ให้มากขึ้น