มท.1เห็ยด้วยปรับโครงสร้างภาษี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอ ของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง หรือ สศค. ที่ออกมาเสนอแนวทางการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ หลังรัฐบาลออก มาเน้นนโยบายรัฐสวัสดิการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม มีความสอดคล้องกับรายจ่ายภาครัฐเพิ่มมากขึ้น และไม่ให้ กระทบต่อฐานะการเงินการคลังของรัฐบาล ซึ่งเชื่อว่า จะเป็นการเก็บภาษีที่ได้ผลได้มากที่สุด และจะเป็นต้นทางใน การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะขึ้นครบร้อยละ 10 หรือควรจะค่อยๆ ปรับขึ้นนั้น นายชวรัตน์ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กลับดุลยพินิจของ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่จะต้องดูเรื่องความ สมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย และยังไม่ทราบด้วยว่า แนวทางรัฐสวัสดิการจะเหมาะกับการนำไปใช้ในประเทศไทยหรือไม่