นายกให้คลังดูโครงสร้างภาษีคาดสิ้นปีสรุป

นายกให้คลังดูโครงสร้างภาษีคาดสิ้นปีสรุป
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง ความคืบหน้าการปรับโครงสร้างภาษี ว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณา เพราะต้องการให้ฐานภาษีกว้างขึ้น และมีการสลับซับซ้อนน้อยลง โดยยืนยันว่าไม่มีความเชื่อมโยง กับการเพิ่มสวัสดิการให้กับสังคม และจะมีการปรับขึ้นภาษี แต่ต้องการให้คนเสียภาษีอย่างถูกต้อง ลดการทุจริต เกิดการเป็นธรรมในสังคม โดยคาดว่าอาจจะได้ข้อสรุป ในสิ้นปีนี้ รวมทั้งจะยังไม่มีการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เพราะยังไม่มีความจำเป็น และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

ขณะเดียวกันเห็นว่า กรณีสถานบันทางการเงิน ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ กรณีที่มีมูลค่าหลักประกันเกินมูลค่าหนี้นั้น ไม่น่าจะเป็นปัญหา ซึ่งตนเองได้มีการเร่งรัด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาให้เร่งดำเนินการแล้ว เพื่อไม่ให้กระทบกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ส่วนการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่แบบ กริฟเฟน ที่มีรายงานว่าแพงกว่า ที่โรมันเนียซื้อถึง 1,200 ล้านบาท นั้น นายกฯ ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงกลาโหมแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง ซึ่งเบื้องต้นต้องดูรายละเอียดว่า การซื้อขายมีเงื่อนไขข้อตกลงแตกต่างกันอย่างไร