นครพนมป่วยไข้เลือดออกกว่า200รายตาย2

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ จ.นครพนม หลังจากทางสำนักงานสาธารณสุขได้ประกาศเตือนว่า พบไข้เลือดออกระบาด โดยทั้ง จ.นครพนม พบผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออก เข้า-ออก ตามโรงพยาบาลต่างๆทั้ง 12 อำเภอ ในระหว่าง เดือนมกราคม-เดือนปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 247 ราย คิดเป็นอัตราผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 2 ราย คือ อ.ท่า
พนม กับ อ.ท่าอุเทน และกลุ่มผู้ป่วยที่มากที่สุด คือ อายุระหว่าง 5-14 ปี และปีนี้มีแนวโน้มการระบาดจะรุนแรงมากขึ้น

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านชาวลาว ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก เข้ามารับการรักษาที่ ร.พ.นครพนม แล้วถึง 77 ราย คณะเทศบาลเมืองนครพนม จึงได้ระดมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตรวจสอบดูแลป้องกัน ขจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมนำทรายอะเบทไปแจกจ่ายให้กับชาวชุมชนทั้ง 22 ชุมชน และจัดเจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายต่อเนื่องทุกวัน เพื่อควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน จึงขอเตือนให้ประชาชน หมั่นดูแลบุตรหลาน และนอนกางมุ้ง เมื่อพบมีอาการ
ผิดปกติ ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ ที่โรงพยาบาล หรือ ศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้านทันที