รองฯสุเทพจี้กอ.รมน.ภ.4เร่งเบิกงบให้เสร็จ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง กล่าวระหว่างเป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.ปัตตานี โดยได้สั่งการให้
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า ให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณกว่า 90 ล้านบาทให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งหากไม่ดำเนินการ ก็จะมีการโยกย้ายงบดังกล่าว ไปใช้ให้โครงการอื่น

ขณะเดียวกันได้มีการเร่งรัดโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการของกระทรวงแรงงานและโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ให้รายงานความคืบหน้าทุกๆ 10 วัน ด้วย